Home / Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Skierniewice
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Data: 25 czerwca 2018 r.

RGK. 6121.14.2018

W związku z suszą, która wystąpiła na obszarze Gminy Skierniewice w okresie kwiecień – czerwiec bieżącego roku informuję Rolników, którzy ponieśli straty w uprawach, iż mogą składać w Urzędzie Gminy Skierniewice wnioski o szacowanie szkód powstałych w ich gospodarstwach .

Wniosek powinien być kompletny i zawierać wszystkie niezbędne załączniki.

Druki wniosków wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.lodzkie.eu/page/5094,szacowanie-szkod-w gospodarstwach-rolnych-w-2018-r.html lub uzyskać w Urzędzie Gminy Skierniewice w pokoju nr 112.

Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Skierniewice. Gminna Komisja może szacować straty najpóźniej do czasu zbioru plonu głównego.

Załącznikami do wniosku są:

1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2018 r.

2. Oświadczenie nr 1.

3. Oświadczenie nr 2 – tylko dla rolników utrzymujących zwierzęta gospodarskie.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia upraw wykazana
w oświadczeniu nr 1 była zgodna z powierzchnią upraw zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące szacowania szkód znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi http://www.lodz.uw.gov.pl/page/ w zakładce GOSPODARKA/ROLNICTWO.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii