Skierniewice,  08 maja  2018r.
RGK.7021.5.24.2018

OGŁOSZENIE

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  11 maja 2018r. (piątek)
prac naprawczych na Stacji Uzdatniania Wody w Józefatowie, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 13 00dla miejscowości:

Julków, Józefatów, Brzozów, Nowy Ludwików, Nowe Rowiska,  Stare Rowiska, Pruszków, Rzeczków, Wólka Strobowska, Żelazna, Wola Wysoka, Zalesie;

mogą nastąpić przerwy w dostawie wody  i/lub spadki ciśnienia.

Otrzymują:

  1. sołtysi  w/w wsi

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii