Home / Aktualności / Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum
w Żelaznej” realizowane jest z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy w formie pożyczki numer 684/OA/P/2017              z dnia 28.12.2017r.

Wartość ogólna zadania wynosi: 560 970,33 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki wyniesie  do kwoty 326 799,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropu ostatniej kondygnacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum w Żelaznej.

Zadanie realizowane w okresie od września 2017r. do czerwca 2018r.

link do strony  www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii