Home / Aktualności / Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy w formie dotacji numer 688/OZ/D/2017              z dnia 28.12.2017r.

Wartość ogólna zadania wynosi: 36 936,51 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wyniesie  do kwoty 29 548,00 zł.

Zadanie obejmuje odebranie zalegających na posesjach osób fizycznych, przedsiębiorców płyt azbestowych i przygotowanie ich do załadunku na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji w ilości  132,56 Mg.

Zadanie realizowane w okresie od września 2017r. do grudnia 2017r.

link do strony  www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii