Home / Aktualności / „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”

„Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”

Operacja pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego
oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Skierniewice”

17 kwietnia 2019r. dokonano końcowego odbioru robót,  w ramach II etapu wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Miedniewice o długości 686,20 mb oraz   wybudowano 25 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzozów, Nowe Rowiska, Stare Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Strobów, Wola Wysoka, Zalesie, Żelazna.

Całkowity koszt II etapu projektu wyniósł  596 880,83 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Zadanie pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy w formie pożyczki i dotacji numer 380/OW/PD/2018 z dnia 30.10.2018r.

Wartość ogólna zadania wynosi: 1 215 100,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki wyniesie
122 083,00 zł; w formie dotacji wyniesie 52 320,00 zł .
Zadanie obejmuje budowę ponad 3,0 km sieci wodociągowych
w miejscowościach: Strobów, Miedniewice, Nowe Rowiska , Dębowa Góra  oraz budowę 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:  Brzozów, Budy Grabskie,  Dąbrowice, Julków,  Miedniewice, Mokra, Nowe Rowiska, Pamiętna, Ruda, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Stare Rowiska, Strobów, Wola Wysoka, Zalesie, Żelazna. Zadanie realizowane w okresie od września 2017r. do kwietnia 2019rlink do strony www.zainwestujwekologie.pl

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii