Home / Aktualności / O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Skierniewice z dnia 23 maja 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Skierniewice z dnia 23 maja 2017 r.

RGK. 6121.15.2017                                                                                            Data: 23 maja 2017 r.

W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły na obszarze Gminy Skierniewice w okresie 17.04.2017 r. – 10.05.2017 r. informuję, że Rolnicy, którzy ponieśli straty w  uprawach, mogą składać w Urzędzie Gminy Skierniewice wnioski o szacowanie szkód powstałych w ich gospodarstwach .
Wniosek powinien być kompletny i zawierać wszystkie niezbędne załączniki.

Druki wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Skierniewice w pokoju nr 112,

bądź pobrać ze strony internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – (http://www.lodz.uw.gov.pl/page/4709,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2017-r.html ).  Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2017 r.  Załącznikami do wniosku są:

  1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2017 r.
  2. Oświadczenie nr 1.
  3. Oświadczenie nr 2 – tylko dla rolników utrzymujących zwierzęta gospodarskie.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia upraw wykazana
w oświadczeniu nr 1 była zgodna z powierzchnią upraw zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące szacowania szkód znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi : http://www.lodz.uw.gov.pl/page/ w zakładce  GOSPODARKA/ROLNICTWO.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii