Home / Aktualności / Rozstrzygnięcie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2017 roku

Rozstrzygnięcie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2017 roku

Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w roku 2017 w zakresie:

  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu
L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowity koszt zadania                 (zł) Wysokość dotacji                       (zł)
1. Gminny Ludowy Klub Sportowy          „SIERAKOWIANKA” Sierakowice Lewe Szkolenie młodzieży z terenu Gminy Skierniewice, a szczególnie z Sierakowic Lewych i Sierakowic Prawych,  w zakresie wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej z ukierunkowaniem na piłkę nożną. 40 000,00 zł 28 500,00 zł
2. Ludowy Klub Sportowy „JUTRZENKA” Mokra Prawa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Mokra Prawa poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie szkolenia dla dzieci i młodzieży. 28 261,00 zł 20 000,00 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „MIEDNIEWICZANKA” Miedniewice Czynne podnoszenie poziomu umiejętności w postaci krzewienia kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży wiejskiej. 37 240,00 zł 25 000,00 zł
4. Gminny Ludowy Klub Sportowy                 „YAKUZA”                       Żelazna Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, promocja sportu, organizowanie szkolenia dla dzieci, i młodzieży i dorosłych. Wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, a w szczególności Sporty Sztuk Walki 26 900,00 zł 20 000,00 zł
5. Gminny Ludowy Klub Sportowy                               „RZD ŻELAZNA”

Żelazna

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, promocja sportu, organizowanie szkolenia dla dzieci,  młodzieży i dorosłych. Udział w rozgrywkach piłki nożnej. 36 750,00 zł 25 000,00 zł

2) ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, działania na rzecz osób niepełnosprawnych

  1. a) organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych z programem profilaktyki przeciwalkoholowej
1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras                         z Lublina Organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych z programem profilaktyki przeciwalkoholowej. 28 010,00 zł 20 000,00 zł

 

  1. b) wspieranie rodzin w kryzysie
1. Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „AMETYST” Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i ofiarom przemocy domowej. 18 250,00 zł 5 000,00 zł

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii