Home / Aktualności / I Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”

I Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”

I Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”
Poznań, 23-25 marca 2017 r.

Celem tegorocznej konferencji jest uświadomienie nauczycielom klas wczesnoszkolnych i przedszkolnych, że jakość prowadzonej przez nich edukacji zależy w głównej mierze od ich zaangażowania i pomysłowości. Chcemy pokazać możliwości jakie dają aktywne formy nauczania, opierające się na pedagogice przygody. Pragniemy pokazać nauczycielom, że proces dydaktyczny nie musi odbywać się w szkolnej ławce – najbardziej naturalne formy bazują na doświadczeniu, przeżywaniu, dociekaniu, eksperymentowaniu. Aby dobrze wykorzystać możliwości jakie daje nam naturalny rozwój dziecka należy jednak dowiedzieć się jak konstruować zajęcia, aby zabawa stała się efektywną nauką.

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo:
– jak efektywnie nauczać przedmiotów przyrodniczych, wykorzystując metodę eksperymentu,
– jak wzbogacić swój warsztat i sprawić, aby nauka muzyki nie ograniczała się do poznawania piosenek – metoda Batti Strauss,
– jak uatrakcyjnić poznawanie lektur poprzez metodę czytania wrażeniowego,
– jak połączyć naukę matematyki z przedmiotami artystycznymi i edukacją żywieniową,
– jak pobudzać naturalną ciekawość świata wśród najmłodszych,
– jak radzić sobie z problemami wychowawczymi i stosować techniki aktywnego wyciszania grupy,
– jak wykorzystywać nowe technologie w dydaktyce,
– jak dbać o prawidłową dietę i przeciwdziałać otyłości wśród dzieci,
– jak odkryć w sobie pokłady kreatywności i stać się twórczym nauczycielem.

W programie konferencji:
I. Zagrajmy matematykę – jak skutecznie połączyć naukę matematyki z muzykowaniem – metoda Batti Strauss
II. Dedukujmy – nauka matematyki na podstawie metod dedukcji zaczerpniętych od Mai i Lassego – popularnych bohaterów cyklu książek „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”
III. Eksperymentujmy – atrakcyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych wykorzystujące metodę eksperymentu
IV. Wyruszmy na wyprawę – spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim, autorem książek przygodowych dla dzieci
V. Znajdźmy chwilkę wyciszenia – sprytne sposoby i praktyczne ćwiczenia będące kluczem do samoregulacji u dzieci
VI. Czytajmy! Metoda czytania wrażeniowego jako zaproszenie do świata lektur
VII. Wykorzystajmy zasoby! Jak sprawić, żeby tablica multimedialna była czymś więcej niż drogim rzutnikiem

Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty (każdy uczestnik bierze udział we wszystkich warsztatach)
I. Napiszmy bajkę – praktyczne sposoby na odkrycie w sobie pokładów kreatywności i tworzenie opowieści dydaktycznych na wszystkich poziomach kształcenia wczesnoszkolnego.
II. Zobaczmy co piszmy w przyrodzie – potężna dawka eksperymentów, które uatrakcyjnią naukę przedmiotów przyrodniczych.
III. Wypróbujmy matematyczne receptury – nauka matematyki poprzez warsztaty kulinarne.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie
www.wzmacniacznauczanki.pl

Organizator spotkania: Wydawnictwo Agencja Pracy Twórczej

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii