Home / Aktualności / Projekt pn. „Żyjemy zdrowo i w zgodzie z naturą” – projekt Eko-pracowni dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze”

Projekt pn. „Żyjemy zdrowo i w zgodzie z naturą” – projekt Eko-pracowni dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze”

Projekt pn. „Żyjemy zdrowo i w zgodzie z naturą” – projekt Eko-pracowni dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Dębowej Górze” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy o dofinansowanie w formie  dotacji nr 463/EE/D/2016 z dnia 30.09.2016r.

 

 

Wartość ogólna zadania wynosi: 41 624,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji  wyniesie do kwoty 34 999,00 zł, nie więcej niż 85% wartości kosztu całkowitego zadania.

Zakres projektu obejmuje utworzenie w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze eko-pracowni, zastosowane rozwiązania przestrzenne pozwolą na efektywne i innowacyjne prowadzenie zajęć.

link do strony  www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii