Home / Aktualności / Projekt pn. Utworzenie ekopracowni „Zielony zakątek” w Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych”

Projekt pn. Utworzenie ekopracowni „Zielony zakątek” w Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych”

Projekt pn. Utworzenie ekopracowni „Zielony zakątek” w Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy o dofinansowanie w formie  dotacji nr 462/EE/D/2016 z dnia 30.09.2016r.

 

 

Wartość ogólna zadania wynosi: 39 992,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji  wyniesie do kwoty 33 967,00 zł, nie więcej niż 85% wartości kosztu całkowitego zadania.

Zakres projektu obejmuje utworzenie w Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych eko-pracowni, zastosowane rozwiązania przestrzenne pozwolą na efektywne i innowacyjne prowadzenie zajęć.

link do strony  www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii