Home / Aktualności / Projekt pn. „Przystanek Ekologia” Eko-pracownia w Szkole Podstawowej w Mokrej Prawej”

Projekt pn. „Przystanek Ekologia” Eko-pracownia w Szkole Podstawowej w Mokrej Prawej”

Projekt pn. „Przystanek Ekologia” Eko-pracownia w Szkole Podstawowej w Mokrej Prawej” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy o dofinansowanie w formie  dotacji nr 461/EE/D/2016 z dnia 30.09.2016r.

 

 

Wartość ogólna zadania wynosi: 35 167,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji  wyniesie do kwoty 29 891,00 zł, nie więcej niż 85% wartości kosztu całkowitego zadania.

Zakres projektu obejmuje utworzenie w Szkole Podstawowej w Mokrej Prawej eko-pracowni, zastosowane rozwiązania przestrzenne pozwolą na efektywne
i innowacyjne prowadzenie zajęć.

link do strony  www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii