Home / Aktualności / Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Operacja pn. „Ocalić od zapomnienia – uroczyste obchody 150 rocznicy urodzin, 70 rocznicy śmierci Marii Rodziewiczówny – patronki Gimnazjum w Żelaznej i 70 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, zakup i montaż tablic pamiątkowych

Umowę przyznania pomocy nr 01096-6930-UM0540551/14 na operację
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarto w dniu
16 marca 2015r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego
a Gminą Skierniewice.

Gminie Skierniewice przyznano pomoc w wysokości 19 223,53 zł

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa regionu i ugruntowanie poczucia tożsamości lokalnej, poprzez propagowanie w środowisku lokalnym wiedzy
o życiu i twórczości pisarki Marii Rodziewiczówny oraz o powstaniu.

Operacja realizowana w okresie od września 2014r. do marca 2015r.

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii