Home / Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Skierniewice, 16.04.2015 r.

 Znak: RGK.6232.14.2015

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Wójt Gminy Skierniewice informuje, iż właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Skierniewice, posiadający zmagazynowane odpady zawierające azbest (np. płyty eternitowe), mogą w terminie do dnia 20.05.2015 r. składać wnioski o nieodpłatny odbiór tych odpadów oraz ich utylizację.

Odpady muszą pochodzić z pokryć dachowych lub elewacji budynków stanowiących własność Wnioskodawcy.

Wszystkie osoby, które zamierzają pozbyć się zalegającego na nieruchomości azbestu, proszone są o złożenie wniosku  do Urzędu Gminy Skierniewice pok. nr 112  w celu wypełnienia stosownych dokumentów.

Właściciele nieruchomości , którzy złożyli wniosek po 01.11.2013 r.  proszeni są o potwierdzenie  zamiaru utylizacji azbestu osobiście, telefonicznie, lub drogą mailową.

Właściciele nieruchomości, którzy dokonywali zmiany pokrycia dachowego zobowiązani są do przedłożenia, wraz z wnioskiem, kopii zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Skierniewickiego.

Do prawidłowego wypełnienia wniosku niezbędne będą następujące informacje:

– ilość zmagazynowanego azbestu do utylizacji – m2 lub ilość płyt;

– tytuł prawny do nieruchomości – Księga Wieczysta, Akt Notarialny, Akt

Własności Ziemi;

– numer ewidencyjny działki na której zmagazynowany jest azbest.

 Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice

pok. nr 112 lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Skierniewice.

Wzór wniosku

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii