Home / Aktualności / ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Skierniewice przyjmuje interesantów w każdy czwartek
w godz. 9.00 – 13.00.
Wójt Gminy i Zastępca Wójta przyjmują interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy czwartek w godz. 13.00 – 15.00.
Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się osobiście lub telefonicznie
w Sekretariacie Urzędu Gminy Skierniewice (ul. Reymonta 23, 46 819 56 00),
od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Sekretarz Gminy i kierownicy referatów przyjmują w sprawach skarg
i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.
W przypadku gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg
i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy interesanci
są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii