Home / Aktualności / Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Samicach…

Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Samicach…

Umowę przyznania pomocy nr 01771-6930-UM0540284/14 na operację
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarto w dniu
28 listopada 2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego
a Gminą Skierniewice.

Gminie Skierniewice przyznano pomoc w wysokości 18 451,84 zł.

Celem operacji jest aktywizacja życia kulturalno-społecznego mieszkańców  wsi Samice – poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej, prelekcję nt. tradycyjnej kuchni polskiej oraz zaprezentowanie zakupionego wyposażenia.  Nastąpi zwiększenie liczby przedsięwzięć kulturalnych związanych z kultywowaniem tradycji lokalnych, kuchni polskiej, promocji kultury obszaru i przekazanie młodym pokoleniom, rozwój aktywnych form rekreacji poprzez zachęcenie młodzieży do organizowania spotkań z wykorzystaniem wyposażonej kuchni.

Operacja realizowana w okresie od czerwca 2014r. do grudnia 2014r.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii