Home / Aktualności / Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej…

Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej…

Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miedniewicach – pierwszym krokiem do integracji wokół kuchni polskiej”
                                                                     

 

Umowę przyznania pomocy nr 01445-6930-UM0540332/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarto w dniu 14 kwietnia 2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Skierniewice.

Gminie Skierniewice przyznano pomoc w wysokości 25 000,00 zł.

Celem operacji jest aktywizacja życia kulturalno-społecznego mieszkańców  wsi Miedniewice – poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zaprezentowanie zakupionego wyposażenia. Tym samym nastąpi zwiększenie liczby przedsięwzięć kulturalnych związanych z kultywowaniem tradycji lokalnej, kuchni polskiej, promocji kultury obszaru i przekazanie młodym pokoleniom, rozwój aktywnych form rekreacji poprzez zachęcenie młodzieży do organizowania spotkań z wykorzystaniem wyposażonej kuchni.

Operacja realizowana w okresie od sierpnia 2013r. do listopada 2014r.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii