Home / Aktualności / OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zmianami) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.10.2014 r. Wójta Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice (sprostowany w dniu 31.10.2014 r., 12.11.2014 r.), wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Nowe Rowiska, gm. Skierniewice od kilometra 0 +  000 do kilometra 2 + 522.

Zakresem inwestycji objęte są nieruchomości lub ich części, położone w powiecie skierniewickim ziemskim, gminie Skierniewice – w obrębie ewidencji gruntów: 10 Rowiska, na działkach o numerach ewidencyjnych zgodnie z poniższym wykazem:

Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęty projektem podziału:

obręb 10 Rowiska: 103/2 (103/3,  103/4*); 148 (148/1,  148/2*), 149 (149/1,  149/2*),   151/2 (151/3,  151/4*), 152 (152/1,  152/2*), 153 (153/1,  153/2* ), 154/2 (154/4,  154/5* ),   155/1 (155/4,  155/5*), 156 (156/1,  156/2*), 157 (157/1,  157/2*), 158/1 (158/3,  158/4*),   159 (159/1,  159/2*), 160 (160/1,  160/2*), 161 (161/1,  161/2*), 162 (162/1,  162/2*), 163     (163/1,  163/2*), 164 (164/1,  164/2*), 165 (165/1,  165/2*), 166 (166/1,  166/2*), 167 (167/1,  167/2*), 168 (168/1,  168/2*), 169 (169/1,  169/2*), 171 (171/1,  171/2*), 172 (172/1,  172/2*), 173 (173/1,  173/2*), 174 (174/1,  174/2*), 175/2 (175/4,  175/5*), 175/3 (175/6,  175/7*), 176 (176/1,  176/2*), 178 (178/1,  178/2*), 184/2 (184/3,  184/4*), 185/2 (185/3,  185/4*), 186/2 (186/3,  186/4*), 187 (187/1,  187/2*), 188 (188/1,  188/2*), 189 (189/1,  189/2*); 190 (190/1,  190/2*), 191 (191/1,  191/2*), 192 (192/1,  192/2*), 193 (193/1,  193/2*), 194 (194/1,  194/2*), 195 (195/1,  195/2*195/3*); 196 (196/1,  196/2*), 197 (197/1,  197/2*), 198 (198/1,  198/2*), 199 (199/1,  199/2*), 200 (200/1,  200/2*), 201 (201/1,  201/2*), 202 (202/1,  202/2*), 203 (203/1,  203/2*), 204 (204/1,  204/2*), 205 (205/2,  205/1*), 206/1 (206/4,  206/3*), 207 (207/2,  207/1*), 208 (208/2,  208/1*), 209 (209/2,  209/1*), 210 (210/2,  210/1*), 211 (211/2,  211/1*), 212 (212/2,  212/1*), 213 (213/2,  213/1*), 214 (214/2,  214/1*), 215 (215/2,  215/1*), 216 (216/2,  216/1*), 217 (217/2,  217/1*), 218 (218/2,  218/1*), 219 (219/2,  219/1*), 220 (220/2,  220/1*), 221 (221/2,  221/1*), 222 (222/2,  222/1*), 223 (223/2,  223/1*), 224 (224/2,  224/1*), 225/1 (225/4,  225/3*), 226 (226/2,  226/1*), 227 (227/2,  227/1*), 228 (228/2,  228/1*), 233 (233/2,  233/1*), 235 (235/2,  235/1*), 236 (236/2,  236/1*), 259/1 (259/9,  259/8*), 259/3 (259/11,  259/10*), 259/4 (259/13,  259/12*), 260 (260/2,  260/1* ), 261 (261/2,  261/1*), 262 (262/2,  262/1*), 265 (265/2,  265/1*), 266 (266/2,  266/1*), 267 (267/2,  267/1*), 268 (268/2,  268/1*), 269 (269/2,  269/1*), 270 (270/2,  270/1*), 271 (271/2,  271/1*), 272 (272/2,  272/1*), 273 (273/2,  273/1*), 298/1 (298/3*298/4*), 298/2 (298/5*298/6*), 299 (299/1,  299/2*), 306/1 (306/4,  306/3*), 306/2 (306/6,  306/5*), 232 (232/2,  232/1*)

Oznaczenie numerów działek:

X    – numer działki objętej projektem podziału

X*  – numer działki projektowanej do wydzielenia, położonej w liniach

rozgraniczających teren inwestycji

X   – numer działki projektowanej do wydzielenia, położonej poza liniami

rozgraniczającymi teren inwestycji

X*  – numer działki pod istniejącymi drogami, który uległ podziałowi

  1. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości objętych wnioskiem:

–          obręb 10 Rowiska – działki nr ew. :  103/1, 184/1, 185/1, 186/1, 225/2, 150/6, 142/44, 147, 103/2, 148, 149, 151/2, 152, 153, 154/2, 155/1, 156, 157, 158/1, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175/2, 175/3, 176, 178, 184/2, 185/2, 186/2, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206/1, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225/1, 226, 227, 228, 233, 235, 236, 259/1, 259/3, 259/4, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 298/1, 298/2, 299, 306/1, 306/2, 232.

III.      Oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i według katastru

nieruchomości, które staną  się własnością właściwej jednostki samorządu

terytorialnego:

–     obręb 10 Rowiska – działki nr ew.: 103/4, 148/2, 149/2, 151/4, 152/2, 153/2,

154/5, 155/5, 156/2, 157/2, 158/4, 159/2, 160/2, 161/2, 162/2, 163/2, 164/2, 165/2, 166/2, 167/2, 168/2, 169/2, 171/2, 172/2, 173/2, 174/2, 175/5, 175/7, 176/2, 178/2, 184/4, 185/4, 186/4, 187/2, 188/2, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 195/2, 195/3, 196/2, 197/2, 198/2, 199/2, 200/2, 201/2, 202/2, 203/2, 204/2, 205/1, 206/3, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1, 216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 224/1, 225/3, 226/1, 227/1, 228/1, 233/1, 235/1, 236/1, 259/8, 259/10, 259/12, 260/1, 261/1, 262/1, 265/1, 266/1, 267/1, 268/1, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 273/1, 299/2, 306/3, 306/5, 232/1.

W związku z powyższym zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, pok. 132, I piętro – Wydział Architektury i Budownictwa w terminie do dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informacje w przedmiotowej sprawie można również uzyskać pod nr tel. 0-46 834-59-58       w godzinach pracy Urzędu (tj. od godz. 8°° do godz. 16°°).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii