Home / Aktualności / Przetargi – Nieruchomości

Przetargi – Nieruchomości

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia. Wykaz dotyczy lokalu użytkowego znajdującego się na IV piętrze budynku, usytuowanego na działkach nr 83/2 i 82 w obrębie nr 10 Miasta Skierniewice.

Z wykazem można zapoznać się w dniach 8.07.2021 r. – 28.07.2021 r.

więcej szczegółów …

 

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

 W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. Wykaz dotyczy lokali użytkowych znajdujących się   w  budynku, usytuowanym na dz. nr 83/2 i 82 w obrębie nr 10 Miasta Skierniewice oraz w budynku znajdującym się na dz. nr 37/3 w obrębie nr 27 SGGW Żelazna.
Z wykazem można zapoznać się w dniach 4.03.2021 r. – 24.03.2021 r.

więcej szczegółów …

 

 

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

 W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl  i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia. Wykaz dotyczy lokali użytkowych znajdujących się  na parterze budynku, usytuowanego na działkach nr 83/2 i 82 w obrębie nr 10 Miasta Skierniewice.

Z wykazem można zapoznać się w dniach 10.12.2020 r. – 30.12.2020 r.

więcej szczegółów …

 

 

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się Zarządzenie nr 93/2020 Wójta Gminy Skierniewice w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości,    ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Przetargiem objęte są nieruchomości położone w miejscowości Mokra i Sierakowice Lewe.

więcej szczegółów …

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

            w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl                            i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w trybie przetargu, położonych w miejscowościach: Mokra, dz. nr 28 i Sierakowice Lewe, dz. nr 53/4.

Z wykazem można zapoznać się w dniach 10.06 – 1.07.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie             pod nr (46) 819 56 12.

więcej szczegółów …

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl  i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Skierniewice w sprawie ogłoszenia VII przetargu na sprzedaż nieruchomości,    ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Przetargiem objęta jest nieruchomość położona w miejscowości Mokra Lewa.

więcej szczegółów …

 

 

 

Zarządzenie Nr. 59/2019 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE

z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie

ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia na czas określony w trybie bezprzetargowym.

więcej szczegółów …

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

            W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl  i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej  do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Mokra Prawa, ozn. jako dz. nr 729/15, 729/16, 741 i 742 o pow. 0,3519 ha.
Z wykazem można zapoznać się w dniach 4.07 – 25.07.2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr (46) 819 56 12 lub osobiście w Urzędzie Gminy Skierniewice, pok. 114.

więcej szczegółów …

 

 KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl  i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Skierniewice w sprawie ogłoszenia VI przetargu na sprzedaż nieruchomości,    ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Przetargiem objęte są nieruchomości położone w miejscowości Mokra Lewa.

więcej szczegółów …

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl  i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Skierniewice w sprawie ogłoszenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości,    ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Przetargiem objęte są nieruchomości położone w miejscowości Mokra Lewa.

więcej szczegółów …

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

 W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl  i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Skierniewice w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości,    ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Przetargiem objęte są nieruchomości położone w miejscowości Pamiętna.

więcej szczegółów …

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

            W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się Zarządzenie nr. 70/2018 Wójta Gminy Skierniewice w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Przetargiem obięte są nieruchomości w miejscowości Mokra Lewa

więcej szczegółów …

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w trybie przetargu, położonych w miejscowości:

– Pamiętna, ozn. jako dz. nr: 37 o pow. 0,0500 ha i 38 o pow. 0,0500 ha.

Z wykazem można zapoznać się w dniach 8.11 – 30.11.2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie             pod nr (46) 819 56 11 lub osobiście w Urzędzie Gminy Skierniewice, pok. 112.

więcej szczegółów …

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza Zarządzenie nr 58/2018 w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Przetargiem objęta są nieruchomości położone w miejscowości Mokra Lewa.

więcej szczegółów …

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza Zarządzenie nr 42/2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Przetargiem objęta są nieruchomości położone w miejscowości Mokra Lewa.

więcej szczegółów …

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Przetargiem objęta są nieruchomości położone w miejscowości Mokra Lewa oraz Zalesie.

więcej szczegółów …
cd. szczegółów …

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Strobów, ozn. jako dz. nr 710/2 o pow. 0,85 ha.

Z wykazem można zapoznać się w dniach 26.04 – 17.05.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr (46) 819 56 11 lub osobiście w Urzędzie Gminy Skierniewice, pok. 112.

więcej szczegółów …

 

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

            W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl                            i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w trybie przetargu, położonej w miejscowości:

– Rzeczków, ozn. jako dz. nr: 107/1 o pow. 0,1607 ha.

Z wykazem można zapoznać się w dniach 18.01 – 8.02.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie             pod nr (46) 819 56 11 lub osobiście w Urzędzie Gminy Skierniewice, pok. 112.

więcej szczegółów …

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Skierniewice zawiadamia, że w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice – sala konferencyjna, odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice.

więcej szczegółów …

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej będzie umieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia. Wykaz dotyczy lokali użytkowych znajdujących się              na IV piętrze budynku, usytuowanego na działkach nr 83/2 i 82 w obrębie                           nr 10 Miasta Skierniewice.

Z wykazem można zapoznać się w dniach 23.02.2017 r. – 15.03.2017 r.

więcej szczegółów …

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

            W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej wywiesza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w trybie przetargu, położonych w miejscowości:

– Mokra Lewa, ozn. jako dz. nr: 515/16 o pow. 0,0900 ha, 515/18 o pow. 0,0800 ha, 515/19 o pow. 0,0798 ha, 515/22 o pow. 0,0900 ha, 515/25 o pow. 0,0900 ha, 515/26 o pow. 0,0900 ha, 515/27 o pow. 0,0900 ha, 515/28 o pow. 0,0800 ha, 515/29 o pow. 0,0777 ha:

– Zalesie, ozn. jako dz. nr 238/3 o pow. 0,0400 ha.

Z wykazem można zapoznać się w dniach 8.09 – 29.09.2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie             pod nr (46) 819 56 11 lub osobiście w Urzędzie Gminy Skierniewice, pok. 112.

więcej szczegółów …

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Skierniewice zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice – sala konferencyjna, odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice.

więcej szczegółów …

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

            W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej wywiesza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu, położonych w miejscowości Strobów, ozn. jako dz. nr: 784 o pow. 0,1700 ha.

Z wykazem można zapoznać się w dniach 31.12.2015 – 21.01.2016 r.h

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr (46) 819 56 11 lub osobiście w Urzędzie Gminy Skierniewice, pok. 112.

więcej szczegółów …

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skierniewice
informuje

            W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej wywiesza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu, położonych w miejscowości Mokra Lewa, ozn. jako dz. nr: 515/16 o pow. 0,0900 ha, 515/18 o pow. 0,0800 ha, 515/19 o pow. 0,0798 ha, 515/22 o pow. 0,0900 ha, 515/25 o pow. 0,0900 ha, 515/26 o pow. 0,0900 ha, 515/27 o pow. 0,0900 ha, 515/28 o pow. 0,0800 ha, 515/29 o pow. 0,0777 ha.

Z wykazem można zapoznać się w dniach 9.07 – 30.07.2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr (46) 819 56 11 lub osobiści w Urzędzie Gminy Skierniewice, pok. 112.

więcej szczegółów …

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Skierniewice zawiadamia, że w dniu 31 lipca 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice – sala konferencyjna, odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice.

więcej szczegółów …

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Skierniewice zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice – sala konferencyjna, odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice.

więcej szczegółów …

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Skierniewice zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice – sala konferencyjna, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice.

więcej szczegółów …

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Skierniewice zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice – sala konferencyjna, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice.

więcej szczegółów …

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii