Home / Aktualności / Obchody Dnia Strażaka 2014

Obchody Dnia Strażaka 2014

1 maja 2014 r w miejscowości Samice odbyła się podwójna uroczystość. Obchodzono Dzień Strażaka 2014 oraz 20-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Samicach.  O godzinie 11:00 rozpoczęły się oficjalne obchody. Na placu przy kościele pod wezwaniem Świętego Józefa Robotnika na osiedlu Rawka  zebrały się wszystkie jednostki OSP z terenu miasta i gminy Skierniewice oraz jednostka z miejscowości Kamion. Uroczystą mszę poprzedziło przywitanie pododdziałów przez członka Zarządu Głównego ZOSP RP dh Krystynę Ozga. Dowódcą uroczystości był Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Tadeusz Grotkowski.  Po mszy miało miejsce poświęcenie samochodu dla OSP Samice.

Na obchody przybyli zaproszeni goście:
Pani Poseł Dorota Rutkowska, jednocześnie druhna w OSP Mokra Lewa
Pani Poseł Krystyna Ozga, członek ZG ZOSP RP
dh Mirosław Belina –  Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
dh Tadeusz Grotkowski – Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
dh Krzysztof Keller  – Skarbnik Zarządu Powiatowego ZOSP RP
Pan Dominik Moskwa – Wójt Gminy Skierniewice
Pani Izabela Żaczkiewicz – Wicewójt Gminy Skierniewice
Pani Danuta Kwiecińska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Skierniewicach
Pan Mariusz Dziuda – Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice
Pan Zbigniew Biernat – Przewodniczący Rady Gminy Skierniewice
st. bryg. Tadeusz Zwoliński – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach

dh Aleksander Makowski – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
dh Mieczysław Jagiełło – Honorowy Komendant Miejsko-Gminny
Radni miasta oraz gminy Skierniewice
Rada Sołecka
Mieszkańcy wsi Samice

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii