Home / Aktualności / INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Gmina Skierniewice informuje wszystkich właścicieli zamieszkałych jak
i niezamieszkałych nieruchomości, iż w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów gminy Skierniewice wyłoniono wykonawcę usługi, którym jest firma EKO-REGION Sp. z o.o., Bełchatów, ul. Bawełniana 18.

Dla właścicieli, którzy mieli dotychczas zawartą umowę z firmą EKO-REGION system odbioru nie zmienia się. Obowiązuje nadal dotychczasowy harmonogram wywozu odpadów, nie zmieniają się także pojemniki na odpady. Natomiast właściciele, którzy nie mieli dotychczas podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych proszeni są w okresie przejściowym o zbiórkę odpadów w workach zgodnie z zadeklarowanym sposobem (selektywny bądź nieselektywny) w złożonej deklaracji. Firma sukcesywnie będzie dostarczała pojemniki na odpady komunalne.

Opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Harmonogram terminów płatności za odpady komunalne przy wyborze płatności miesięcznej na II półrocze 2013r.

do 10.08.2013 r. – za miesiąc lipiec

do 10.09.2013 r. – za miesiąc sierpień

do 10.10.2013 r. – za miesiąc wrzesień

do 12.11.2013 r. – za miesiąc październik

do 10.12.2013 r. – za miesiąc listopad

do 10.01.2014 r. – za miesiąc grudzień

Harmonogram terminów płatności za odpady komunalne przy wyborze płatności kwartalnej na II półrocze 2013r.

do 10.10.2013 r. – za III kwartał roku 2013 (lipiec-wrzesień)

do 10.01.2014 r. – za IV kwartał roku 2013 (październik-grudzień)

Kwoty należy wpłacać do kasy urzędu w godzinach urzędowania lub przelewem na indywidualne konto bankowe każdego kontrahenta.

Nie uiszczenie wpłaty w wyznaczonych terminach skutkować będzie naliczeniem odsetek
i podjęciem działań egzekucyjnych.

 

Poniżej do pobrania harmonogram wywozów odpadów komunalnych na rok 2013 oraz wytyczne dotyczące segregacji odpadów.
harmonogram wywozów
szkło naklejka
suche naklejka

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii