Home / Aktualności / Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

INFORMACJA
Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Urząd Gminy Skierniewice informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) wprowadzono szereg ułatwień dla obywateli w realizacji obowiązku meldunkowego obejmującego między innymi:
– zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
– likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
– likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
– wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
– wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
– wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
– odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
– wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.
Powyższe zmiany obowiązują od dnia 01.01.2013 r.

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii