Home / Aktualności / e-nauka

e-nauka

Projekt pn „E-kształcenie zmienia uczniów, uczniowie zmieniają Gminę Skierniewice”  przewiduje wdrożenie na terenie szkół w Gminie Skierniewice, w województwie łódzkim, usług

w zakresie e-kształcenia, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT).

Projekt przewiduje zakup 130 sztuk tabletów z systemem operacyjnym oraz 130 sztuk oprogramowania edukacyjnego. Dodatkowo zakupiona zostanie pamięć masowa – dysk sieciowy (6sztuk), umożliwiający archiwizację dokumentów w każdej ze szkół. Zaplanowano wydatki
na wdrożenie systemu, stworzenie sieci Wi-Fi oraz szkolenia, które umożliwią optymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas e-kształcenia.

Projekt realizowany będzie w:

 • Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze,
 • Szkole Podstawowej prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach,
 • Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej,
 • Szkole Podstawowej im. Kornela  Makuszyńskiego w Mokrej Prawej
 • Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych,
 • Gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej.

Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w dostępie i wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych na terenie Gminy Skierniewice, w tym w zakresie e-kształcenia.

Główny cel projektu ma doprowadzić do upowszechnienia wśród grupy uczniów korzystania
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w celu wyrównania dysproporcji wynikających z braku dostępu do nich.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji celów bezpośrednich. Oto one:

 1. Zwiększenie wykorzystania ICT w procesie edukacyjnym przez grupę uczniów (wprowadzenie e-kształcenia).
 2. Upowszechnienie wykorzystywania zaawansowanych technologii  w systemie kształcenia oraz doprowadzenie do zwiększenia ilości jednostek komputerowych w szkołach.
 3. Przekonanie do wdrażania e-nauczania w szkołach, w szczególności na terenie województwa łódzkiego, w oparciu o odniesione korzyści.
 4. Podniesienie poziomu wykształcenia oraz poszerzenie horyzontów grupy uczniów, a tym samym polepszenie ich wyników w nauce.
 5. Upowszechnienie wśród mieszkańców regionu łódzkiego ICT  w ich codziennym życiu,
  na rzecz rozwoju oraz zmniejszenia dysproporcji w zakresie dostępu do wiedzy.

 Okres realizacji Projektu: od 30.03.2012r. do 30.08.2013r.

 Łączne koszty związane z inwestycją wynoszą 300 858,00 PLN z czego 251 547,30 PLN zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 W dniu 23 sierpnia 2012 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-011/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego reprezentowany przez Pana Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz Pana Marcina Bugajskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, a Gminą Skierniewice reprezentowaną przez Pana Dominika Moskwę – Wójta Gminy Skierniewice.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii