Home / Aktualności / Lokalnej Grupy Działania –„Gniazdo”

Lokalnej Grupy Działania –„Gniazdo”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania –„Gniazdo”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków:

Od 15.10.2012 r. do 09.11.2012r.

Miejsce składania wniosków:

Siedziba biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 6, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej na CD bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

Limit dostępnych środków :

300 000,00 zł
Wnioski o przyznanie pomocy na realizację projektów można składać m.in. na:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

• Lokalnej Grupy Działania – „Gniazdo” : www.lgdgniazdo.pl w dziale „Ogłoszenia o naborze”
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa : www.arimr.gov.pl
Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania-„Gniazdo” – tel. 46 831 62 40, 46 834 59 39, 501 575 180.

Dokumentacja konkursowa 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii