Home / Aktualności / Zakup wozu asenizacyjnego

Zakup wozu asenizacyjnego

Operacja pn. „Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu odpadów komunalnych”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja,  mająca na celu   poprawę jakości usługi wywozu odpadów  komunalnych z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Skierniewice  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki  i  ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

UMOWA  O  DOFINANSOWANIE  PROJEKTU

W dniu 9 listopada 2011r., pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego,  reprezentowanym  przez:

– Panią Dorotę Ryl -Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

– Pana Dariusza Klimczaka – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego,

a Gminą Skierniewice, reprezentowaną  przez:

– Pana Dominika  Moskwę – Wójta Gminy Skierniewice,

została   zawarta umowa o przyznanie pomocy Nr 00215-6921-UM0501824/11 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, na operację pn. „Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu odpadów komunalnych”.

Zgodnie z powyższą umową, Gminie została przyznana pomoc w wysokości 67 050 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii