Home / Aktualności / NSP 2011

NSP 2011

Informacje o samospisie

Samospis internetowy w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2011 będzie możliwy od 1 kwietnia do 16 czerwca br.

Aby dokonać samospisu należy skorzystać z formularza elektronicznego on-line uruchamianego w przeglądarce internetowej, albo zainstalować na swoim komputerze wersję off-line tego formularza, niewymagającą stałego dostępu do Internetu.

Informacje na formularzu powinny być podane wg stanu w dniu 31 marca 2011 r. o godzinie 24.00

Spis przeprowadza się jako badanie pełne i reprezentacyjne. Badanie reprezentacyjne przeprowadza się u osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których mieszkania zostały wylosowane do tego badania, pozostałe osoby objęte są badaniem pełnym. Informacja o rodzaju badania jest wyświetlana w aplikacji po zalogowaniu i wprowadzeniu adresu zamieszkania.

Samospisu mogą dokonać osoby, które ukończyły 16 rok życia, dane dotyczące osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.

Aby zalogować się do aplikacji formularza on-line należy podać numer Pesel oraz hasło, które można zdefiniować wypełniając formularz identyfikacyjny.

Formularz samospisu internetowego jest dostępny przez okres 14 dni od momentu pierwszego poprawnego zalogowania. W tym czasie użytkownik może logować się wielokrotnie, a stan danych jest zapamiętywany. Po upływie 14 dni dane do logowania tracą ważność i spis zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza.

Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje nt. Narodowego Spisu Powszechnego można uzyskać dzwoniąc pod numer Infolinii:

800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne),
22 44 44 777 z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z cennikiem operatora).

Formularz elektroniczny NSP on-line

(aplikacja uruchamiana w oknie przeglądarki internetowej, wymagająca dostępu do Internetu)

Aby skorzystać z formularza samospisu w wersji on-line należy podać Pesel oraz hasło.

W celu uzyskania hasła prosimy o wypełnienie formularza identyfikacyjnego (hasło jest ważne przez okres 14-dni od pierwszego zalogowania, po tym czasie nie ma możliwości kontynuowania samospisu).

 Wejście do systemu

Wersja demonstracyjna umożliwia zapoznanie się z funkcjonalnością aplikacji formularza on-line bez przesyłania informacji do bazy danych systemu (dane są widoczne tylko do momentu wylogowania).

 

Informacje dodatkowe:

Instrukcja obsługi aplikacji on-line [badanie pełne]
Instrukcja obsługi aplikacji on-line [badanie reprezentacyjne]

 

Formularz elektroniczny NSP off-line

(aplikacja typu desktop do zainstalowania na komputerze użytkownika, niewymagająca stałego dostępu do Internetu)

Aby skorzystać z formularza elektronicznego samospisu w wersji off-line prosimy o pobranie odpowiedniej wersji pliku instalacyjnego (plik ten można również nagrać na własny nośnik w urzędzie statystycznym lub w Gminnym Biurze Spisowym przy urzędzie miasta lub gminy).

Wersja Windows: Wersja do zainstalowania na komputerze ze środowiskiem Java (JRE w wersji co najmniej 1.6) Pobierz  [4,1 MB]
Wersja do zainstalowania na komputerze bez środowiska Java (środowisko to zostanie automatycznie zainstalowane wraz z aplikacją) Pobierz [18,1 MB]
Wersja dla systemu Linux: Wersja do zainstalowania na komputerze ze środowiskiem Java (JRE w wersji co najmniej 1.6) Pobierz  [3,1 MB]
Wersja do zainstalowania na komputerze bez środowiska Java (środowisko to jest dołączone do aplikacji) Pobierz [23,3 MB]

Jeśli dane wprowadzone na formularzu off-line zostały zapisane do pliku *.gus, plik ten można wysłać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu:

Wyślij dane

W razie problemu z przesłaniem pliku, można dostarczyć go na własnym nośniku do urzędu statystycznego lub do Gminnego Biura Spisowego przy urzędzie miasta lub gminy.

Informacje dodatkowe:

Instrukcja obsługi aplikacji off-line

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii