Home / Aktualności / Stoliczku nakryj się

Stoliczku nakryj się

Uprzejmie informujemy, że w konkursie dotacyjnym realizowanym ze środków Fundacji Wspomagania Wsi oraz Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych BISE ,,Nasza wieś naszą szansą – 2007” udzielono dotacji na realizację projektu ,,Stoliczku nakryj się” zgłoszonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dębowej Górze.

Projekt został wyróżniony spośród 389 projektów i uzyskał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 10.000,00 zł. W sumie do dofinansowania komisja wytypowała 34 projekty i przyznała na ich realizację dotacje w wysokości od 4.900,00 zł do 10.000,00 zł.

Projekt naszego Koła Gospodyń dotyczy utworzenia wypożyczalni naczyń  stołowych w Dębowej Górze. Między projektami o tej tematyce była największa konkurencja i tylko niewielki ich procent uzyskał dotację.

Umowa została podpisana z Fundacją Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Pana Piotra Szczepańskiego – Prezesa Fundacji i Mikołaja Tomasza Steppę – Członka Zarządu , a Urzędem Gminy w Skierniewicach reprezentowanym przez Dominika Moskwę – Wójta Gminy i Czesławę Cieslak – Skarbnika.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii